WetterSpegel – Jönköping

.

WetterSpegeln – Jönköping

.

.

Ännu en lokal klubb har godkänts av Svenska KennethKlubbens årsmöte.
Det är Svenska KennethKlubben Wetterspegeln i Jönköping, i fortsättningen kallad “Wetterspegeln”, som fick ta emot sitt ackrediteringsbrev vid årsmötet den 22/3, Jubileumsåret 2003.

.

Klubben hade sitt allra första årsmöte den 22/3 2002 i Jönköping. Initiativtagare till denna lokala klubb är Kenneth Lundh. Kenneth hade gjort ett gott jobb för att marknadsföra Kenneth i samband med att klubben startade. Det var intervjuer i Jönköpingsposten, inslag i Radio Jönköping och Radio Match samt naturligtvis en massa personliga kontakter.

Klubben har dragits igång av några entusiastiska Kenneth:ar som hoppas på en god tillströmning av medlemmar. Med tanke på deras uppdrag för Svenska KennethKlubben kan det nog behövas att man ställer upp mangrant.

 

.

Uppdraget

.

Svenska KennethKlubben “WetterSpegeln” får i uppdrag att vända Vätternrundan så att den i fortsättningen går motsols istället för som nu medsols, samt att man ändrar startplats till Jönköping då Vättern naturligtvis både börjar och slutar där.

.

Upprop

.

Då startplatsen av Vätternrundan ändå kommer att flyttas kommer vi att kräva att i första hand startplatsen flyttas till Jönköping då Vättern naturligt börjar och slutar där och att riktningen kommer att gå motsols. I andra hand kommer vi att kräva att endast riktningen kommer att ändras till motsols. Motivering: För att få en tidig naturupplevelse gäller det att MÖTA solen. Därför måste man cykla MOTSOLS för att kunna se soluppgången!

.

Du Kenneth som ännu inte är med i Svenska KennethKlubben anmäl dig snarast här.

.