Valberedningen2022

Valberedningens förslag 2022.

Ordförande  Nyval  #2  Henriksson  Sundsvall/Söderslätt 
Ledamot  Omval  #10  Persson  Sundsvall 
Ledamot  Omval  #13  Selvehed  Sundsvall 
Ledamot  Omval  #30  Lindh  Sundsvall 
Ledamot  Omval  #84  Eriksson  Sundsvall 
Ledamot  Nyval  #433  Björkgren  Huvudstaden 
Ledamot  Nyval  #311  Andersson  Framsidan 
         
Revisor  Nyval  #134  Bengtsson  Söderslätt 
Revisor  Nyval  #305  Lindblom  Framsidan 

 

Valberedningen lämnar till den nyvalda  styrelsen att vid konstituerande möte välja sekreterare, kassör och andra förtroende uppdrag som behövs för en väl fungerande styrelse. 

_