utnamningsbrev 1998

Utnämningsbrev Årets Kenneth 1998

.

lewis98

.

Kenneth har alltid haft betydelse för folket. Redan Kenneth MaC Alphine verkade för fred och enighet mellan folken men drog sig ej för att ta “alla till buds stående medlen” (läs vikingarna).

.

Parallellerna indikerar därför att Årets Kenneth 1998
utan tvivel måste vara Kenneth Lewis.

.

Kenneth gick i motsats till hela advokatsamfundet in i striden mot regering och departement i frågan om de pensionerades rätt till en tryggad ålderdom. Över 250 000 tidigare statsanställda pensionärer som, efter den av politikerna omtalade skattereformen 1990, gick miste om delar av sin avtalsenliga ersättning fick genom Kenneth det mentala stöd, nödvändiga kompetens och det som mest särpräglar en riktig Kenneth “ett sjutusan till jävlaranamma” den hjälp som krävdes för att få rätt om “överheten”.

.

Med detta stöd i ryggen är det inte undra på att Joel Öhrn och Thörling ( tidigare stats- respektive kommunalanställda trotjänare) kunde besegra arbetsmarknadsparterna som, med stöd av regering och riksdag, trodde sig kunna hitta på egna lösningar.

.

Med över 2,5 miljarder skäl i ryggen har därför Svenska KennethKlubben vid årsmötet i Sundsvall på KennethDagen den 29:e april beslutat utse:

.

Kenneth #51 Lewis

.

till Årets Kenneth 1998

.

Samt därmed invälja Kenneth som ständig medlem med stolsnummer #51
i Svenska KennethKlubben

.

Svenska KennethKlubben
nomineringsjuryn

Kenneth #13 Selvehed
Kenneth #1 Krook