Svenska KennethKlubbens Syfte

 

“Svenska KennethKlubben skall verka för kvalitativ medlemsvård, innebärande att föreningen primärt skall vara en Brödraförening där etik, kreativitet och kamratskap skall vara ledande för klubbens medlemmar.

.

Svenska KennethKlubben skall vara en rikstäckande förening så att hela svenska folket och därmed inte någon Kenneth i någon landsända, skall behöva uteslutas från, eller fråntas möjligheten, att kunna delta i klubbens verksamhet.

.

Inte heller skall rikets befolkning utestängas från informationen om Kenneths förtjänster, idéer eller vilja att tillföra det lokala samhället ett stort inslag av munterhet, trofasthet, kompetens och etik. “

 

Läser du vidare på våra länkar så får du massor av information om klubbens verksamhet och vad som hänt genom åren!

.