Svenska KennethKlubbens Stolsnummer

.

 

Redan från början bestämdes att KennethKlubben skulle liknas vid en akademi som t.ex. Svenska Akademien med sina 18 stolar. Alltså bestämdes att varje Kenneth som blir medlem och som uppfyller de kriterium som krävs skall erhålla ett stolsnummer som blir personligt och som ingen annan medlem kan få eller inneha. Till skillnad mot Svenska Akademien så ”ärvs” inte Svenska KennethKlubbens stolsnummer, de tillhör den tilldelade och följer honom i graven…

 

I Svenska KennethKlubbens stadgar står det :

 

”Broder, som uppfyller kraven på såväl namngemenskap som övriga kriterier för medlemskap och som vid minst 2 (två) tillfällen deltagit i
Svenska KennethKlubben
aktiviteter, efter det att han personligen presenterat sina egna talanger, bakgrund, funktion i samhället samt familjesituation,
eller
Broder, som uppfyller kraven på såväl namngemenskap som övriga kriterier för medlemskap men som ej uppfyller kraven på att ha deltagit vid minst 2 (två) av
Svenska KennethKlubben
aktiviteter, men som erlagt medlemsavgift minst 5 år å rad,
tilldelas och anvisas i bägge fallen en numrerad stol i löpande ordning ur
Svenska KennethKlubben
eller den lokala klubbens stolsnummerserie.
Den sålunda numrerade stolen erhålles på livstid i
Svenska KennethKlubben,
“på det att han ej må bli ståendes under resten af sitt liv”

 

Dock har den senare delen (Erlagt medlemsavgift i minst 5 år) visat sig vara såväl administrativt som praktiskt ogenomförbart.

AU har för avsikt att återigen se över detta och komma med förslag på en lösning.

 

När de första lokala klubbarna bildades, först ut var ”Söderslätt” (Malmö med omnejd) tätt följd av ”Framsidan” (Göteborg med omnejd), så tilldelades dessa stolsnummerserier

som började på (1), Söderslätt och ologiskt nog (3) för Framsidan.

Konsekvensen av denna miss är att dels moderklubbens stolsnummer inte kan överstiga 99, dels att Söderslätt har 200 stolsnummer att utdela i nuvarande ordning, För Framsidan och Hufvudstaden, med en (4) i början, gäller att dessa enbart har 100 st. att dela ut. (Framsidan har sedan länge sprängt sin serie och lösningen blev 30 i början…)

 

Med utdelade stolsnummer kan vi lätt härleda vilken lokal klubb en medlem tillhörde när han fick sin stol tilldelad:

 

0-99 Moderklubben (med lokala verksamheten i Sundsvall) inkl. samtliga Årets Kenneth

101- Söderslätt

301- Framsidan

401- Hufvudstaden

501- Guldstaden

601- Masriket

701- Örlogsstaden

801- Wetterspegeln

901- Wildmännen

1001- Aros Hjältar

1101- Geflarna

 

 

StolsnummerKuriosa

 

De första 15 Kenneth, varav 13 st. var med och bildade Svenska KennethKlubben på konstituerande årsmöte 29 april 1993, var följande:

 

#1 Krook Ordförande under perioden 1993 – 2006, (formellt, om ej i praktiken, även

2007 – 2012). Blev vald till Hedersordförande 2013 i samband med 20-årsjubileumet. (Sittande 2:a fr höger i bilden nedan)

#2 Henriksson, Anstiftare av och Ambassadör i Söderslätt (Stående 1:a fr. höger)

#3 Söderlund, Anstiftare av och Ambassadör i Framsidan, “Årets Kenneth 2013″ (Stående 2:a fr vänster)

#4 Eriksson, AU-ledamot under många år numera ledamot i KennethBeredningen (Stående 2:a fr höger)

#5 Gustafsson, Sekreterare från starten och fram t.o.m. 2003, #5:s dotter skapade vår logotype (Sittende 1:a fr höger)

#6 Andersson, Kassaförvaltare från start till dess #18 Sundborg tog över (Stående 4:a fr. höger)

#7 Aronsson, vars dåvarande fru är upphovskvinna till KennethSången (Ej med på bilden)

#8 Dückhow, ledamot av Au under ett antal år från början (Stående 2:a fr vänster)

#9 Ljusberg (Stående 1:a fr Vänster)

#10 Persson, ledamot av nuvarande AU (2015) (Stående 4:a fr vänster)

#11 Andrén (Ej med på bilden)

#12 Eriksson, f.d. chef inom Sca o numera boende på Malta (Ej med på bilden)

#13 Selvehed, AU-ledamot, sekreterare efter #5, verkställande ordförande 2007-2012,

ordförande sedan 2013. (Stående 3:a fr höger)

#14 Dahlgren, avliden 2008  (Sittande 2:a fr vänster)

#15 Bodin, ledamot av nuvarande AU (2015) (Sittande 1:a fr vänster)

 

Bilden tagen på Stadshusverandan i Sundsvall tidigt på året 1993.

 

9302Stadshusverandan

 

1994 tillkom så #16 Westberg, utsedd till Årets Kenneth 1993 och som sedermera under 2000-talet kom att tillhöra AU, #18 Sundborg, som varit såväl Kassaförvaltare under en period som numera KennethBeredningens sammankallande, som #19 Lindberg, sedermera utnämnd till Ambassadör i numera vilande ”Guldstaden” i Skellefteå.