Hufvudstaden – Stockholm

.

stockholms-stad_logotyp_3_1

.

Sveriges hufvudstad och landets enda egentliga stad enär de andra är kommuner.

Detta borde vara det ställe i Sverige där det bor flest Kenneth.

Ju fler vi är tillsammans dess roligare vi ha’.

.

Uppdraget

.

Hufvudstadens uppdrag är att övertyga Riddarhuset om att rätta platsen

för urKenneths vapensköld är bland de andra vapensköldarna i Riddarsalen.

.

KennethKlubben Hufvudstadens hemsida här!

Här hittar du kontaktpersoner för KennethKlubben Hufvudstaden

.

Här är det drag får man säga. Över 100 medlemmar.

AU jobbar frenetiskt för att organisera verksamheten.

.

Du Kenneth som ännu inte är med i Svenska KennethKlubben anmäl dig snarast här.

.