Så började det…

.

…eller varför det blev som det blev…

 

När riksdagen 1992 klubbade igenom en ny namnlängd och “Kenneth” av Svenska Akademien för första gången aviserades som namn i den svenska almanackan 1993, på den 29 april, satte detta fart på kreativiteten hos redan kreativa Kenneth i Sundsvall. Den fantastiska idén att bilda en KennethKlubb föddes. Idékreatörerna tog som uppgift att kontakta ett antal Kenneth som de kände och som i sin tur kunde tipsa vidare om andra Kenneth.

.

Inom en mycket, mycket kort tid bildades på Bergeforsens Folkets Hus en interimistisk styrelse som benämndes Arbetsutskott AU, läs mer på annan plats, av de första 15 Kenneth, stadgar skrevs, logotypen, med anspelning på det mycket näraliggande Svenska Kennelklubben, togs fram, ceremonier och hur man skulle fira Kennethdagen diskuterades.

.

Sakta men säkert formades den ryggrad som gäller än idag!

.

När den första KennethDagen 29 april 1993 inföll så avhölls så det första och konstituerande årsmötet på Strand Hotell i Sundsvall. En styrelse, eller egentligen AU (arbetsutskott), bildades med uppgift att ta vara på Kenneths “väl och ve” fram till nästa årsmöte.

.

Vid årsmötet 1994 introducerades så utmärkelsen Årets Kenneth och den förste att erhålla utmärkelsen var Kenneth Westberg, dåvarande kommunalråd i Timrå kommun.

.

Årets Kenneth är kanske den mest kända och allmänt spridda kunskapen om Svenska KennethKlubben och som alltid lockar till stort intresse från bl.a. media.

.

Andra milstolpar är den årliga skrivelsen, fr 1993 – 1999 ställd till Svenska Akademien, med yrkande om allmän flaggdag på KennethDagen och i andra hand allmän helgdag. År 2000 fråntogs Svenska Akademien ansvaret för namnlängden och då skapades det s.k. ”Kungabrevet” som ersättning. Läs mer om detta på annan plats.

.

2006 rönte Svenska KennethKlubbens skrivelse mot kvinnovåld stor uppmärksamhet liksom den 2008 instiftade ”Svenska KennethKlubbens fond för Barncancerfonden – till Ebbas Minne”.

.

Insamlingen har sedan dess fortgått varje år och ansenliga belopp har överförts till Barncancerfonden.

.

Sedan starten har mycket vatten runnit i alla landets åar och klubben har vuxit år från år. Idag finns totalt tolv lokala klubbar, från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Vi har hunnit fira 20-årsJubileum och vem hade kunnat tro det när vi startade?
Vi har också fått byta dag för firandet till den 22 mars, då Tyko 2001 våldsamt och brutalt återtog den 29 april.
Numera kommer “Kenneth med våren och ljuset i vårdagsjämningstider!”

.