#1 Krook har lämnat oss


En av Svenska KennethKlubbens idégivare, instiftare och dessutom självklare ordförande från starten

1993 har gått ur tiden 77 år gammal efter en längre tids sjukdom.

Hans humor, drivkraft och idérikedom satte från första början sin prägel på hela klubbens verksamhet.

Ingenting var omöjligt och allt skedde med en glimt i varje ögonvrå.

Otaliga är de minnen när han på sitt oefterhärmliga sätt vitsade till vardagens små trivialiteter och

med pondus framförde skaldade epos och tal.

Sista versen i ”Kenneths Festtal” säger det mesta;

”Så svaja du vår svenska lärft

varhelst det står en stång

Och sjung i etern fritt och djärvt

vår egen namnsdagssång

Ja, veckla ut i stora drag

vad orden ej förmå

Si nu är KennethKlubbens dag

för stora och för små!”

Hans insats för klubben kan inte nog värderas och han kommer för alltid att vara en ledstjärna för vår fortsatta verksamhet.

”Han fattas oss” men kommer samtidigt att finnas med i våra minnen och vara den person som för evigt förknippas med och personifierar Svenska KennethKlubben.

En lång resa har tagit slut – vila i frid!

#13

Ordförande