Kontakter

.

Svenska KennethKlubben ”Örlogsstaden”, Karlskrona

.

Ordförande & Kontakt: #701 Helander, 0455-406 50, 073-840 04 11, kenneth@helanders.eu

.