Örlogsstaden – Karlskrona

.

karlskrbild1

.

“Örlogsstaden” är den 8:e lokala KennethKlubben som startas upp. Klubben fick, liksom “Wetterspegel”, sitt ackrediteringsbrev i samband med årsmötet den 22/3 Jubileumsåret 2003.

.

Klubben har som syfte att samla alla Kreativa, Energiska, Nöjeslystna, Nyttiga, Eminenta, Trofasta,

Hedervärda Kenneth som har byggt sitt herresäte och ställt sin pedistal i sydöstra hörnet av vårt avlånga vackra fädernesland.

Klubben har sitt säte i Karlskrona, världsarvsstaden med hemvist för den svenska flottan sedan århundraden tillbaka. Numera även en internationellt erkänd IT-stad med många intressanta aktörer.

.

Uppdraget

.

KennethKlubben Örlogsstadens uppdrag för Svenska KennethKlubben

är att övertyga den Svenska Flottan om den ärofulla värdigheten i namnet

Kenneth så att de helt enkelt döper ett av våra stolta örlogsfartyg till “HMS Kenneth“.

.

Den du ska kontakta i KennethKlubben Örlogsstaden är:

.

Ambassadören #701 Helander
Barkassgatan 7
371 32 Karlskrona
Tel: 0455-406 50
Mobil: 0738-400 411
E-post: kenneth@helanders.eu

.

Är du nyfiken på KennethKlubben Örlogsstaden, klicka här!

.

Du Kenneth som ännu inte är med i Svenska KennethKlubben anmäl dig snarast här.

.