Aktiviteter

KennethAktiviteter Wetterspegel 2011

Torsdag 17 mars kl. 18.30

Studiebesök på Kraftvärmeverket, Torsvik, Jönköping. Årsmöte.
Förtäring. Anmälan senast 13 mars till kennet@strannerklint.se, 0768-48 88
90

I samband med årsmötet gjorde Kennethklubben Wetterspegeln, Jönköping

ett besök på Kraftvärmeverket Torsvik 17/3 2011. Här ses 10 glada Kenneth.

Från v. Egelrud, Pettersson, Ekdahl, Zander, Larsson, Johansson, Nordqvist kassör,

Thorén sekreterare, Lundh samt Strannerklint ordförande. Foto: Louise Klauser