,

KennethTalet

.

1:a talet hölls på KennethDagen 29 april 1997

.

 

19:e Talet till Kenneth på KennethDagen 2015

.

 

 

Högst Ärade Bröder, (mina Fruar…)

avundsjuk, men respekterad allmoge;

 

Kenneth, vi har idag samlats av skäl som vi alla känner

för att fira vår dag bland namngemenskapsvänner

att få hyllas av alla med champagnevin, sång och berusande tal

att få bli satta på vår från födseln givna och gyllene piedestal,

Låt mig därför i sedvanlig ordning här och nu få rekapitulera

vad som hänt Kenneth sedan sist, hans väl och ve med mera:

.

När Akademin med Sture & Company till sist ändå fick bifall

till Tykos återkomst och skändliga ockupation av vår dag, skall

vi än en gång dra oss till minnes vad namnberedningspamparna faktiskt sa´

att utan KennethKlubbens insatser hade vi överhuvudtaget inte alls haft nån´ da´

så med tjugoandra i tredje ska vi trots allt oss verkligen nöja

och även fortsättningsvis mötas för att firas och leveropen höja

.

Att för flaggdag och helgdag fortsätta kämpa

i vårdagjämningstider kanske bättre sig lämpa

när vi ej konkurrera med Konung och röda demonstrationer

kanske enklare nu att slutligt få gehör för våra väl motiverade motioner.

.

Under året vi fortsatt att söka, faktiskt också detta år med viss lycka,

för i landet finns nu fyrtioen kvinnliga Kenneth att få trycka

till bröstet, att hålla i och snurra runt med i ystra KennethDanser

kanske nästa år på festen, för nu har vi i alla fall minst fyrtioen chanser.

.

( Kursiv text byts ut varje år )

 

Årets Kenneth har visat prov på beslutsamhet och på personligt initiativ

som budbärare för att undsätta människor i nöd och kanske rädda deras liv

När branden rasade som värst, den största branden i Sveriges historia,

gjorde han sin insats och fick på det sättet sin gloria.

Årets Kenneths insats, typiskt en Kenneth, var lätt att ta till sig och nu prisa

och vi hoppas att han för många blivit etföredöme och också fått visa

att vända ryggen till och inte känna sig berörd , så typiskt svenskt, är fel metod

nej snarare att det omvända är rätt väg, ta ansvar, visa handlingskraft och lite mod

Vi uppmanar därför dig att följa den väg som Årets Kenneth så föredömligt pekat ut

Svenska KennethKlubben Årets Kenneth hyllar, gratulerar och skjuter salut!

.

.

KennethBroder,

Denna dag den bästa utav dagar, du med stolthet ditt namn kan bära.

Du kommer med ljuset, ett vårtecken, vi flaggar i topp till din ära.

Som vanligt till anbroder Kenneth MacAlpin en tanke vi sänder

och även till frånvarande Kenneth i alla världens länder.

Vi säger grattis till Kenneth på den stora högtidsdagen

och hälsar till Stefan, Magdalena med flera att ta sig i kragen

så flera svenskar var helst i nord, syd, öst eller väst

får tillfälle att fira den person som alla vet är bäst

detta föredöme, denna klippa, denna stolthet nummer ett,

detta manliga praktexemplar, just dig, käre broder, som döpts till Kenneth!

Låt Bosse, Pelle, Kalle och Dom i svårmod svartsjukt få stirra,

idag när Kenneth för Kenneth skålar och champagneglasen ystert hörs klirra

låt oss kämpa tillsammans i ystra KennethLekar

och visa för alla att en Kenneth ej tvekar

.

(Med stigande emfas: )

Låt trumpeterna tuta och pukorna dundra

och fira KennethKlubbens medlemmar flera hundra

Låt oss höja vår bägare i en gemensam KennethSkål

låt leveropen ljuda genom märg, ben, betong och stål

låt namnet få klinga över berg, skog och dalar

i allmogekoja, i alla KennethSmyckade salar

från lappländska fjälltoppar till söderns slätter

låt ekot få eka i båd´ dagar och nätter

låt glädjen få råda i var mans hus

låt Kenneth till alla få sprida sitt ljus

<<< 

(Kort tankepaus därefter med avtagande emfas…)

Låt timmarna lida med glädje i sinnet

och tacksamt bevaras hos var Kenneth i minnet

låt dagen få ändas med stjärnfall och sprakande raketer

låt alla, ja, ALLA få veta att Kenneth vi heter!

.

Skål!

.

————————————————————————————

KennethTalet 2015

#13

.

.

KennethMiddagstillägg:

 

För en person som Kenneth helt säker lärt känna

22 extra raketer vi sedan skall bränna

så att denna kvinnliga fägring också består

nu när KennethKlubben fyller 22 år i år

låt oss därför också höja våra glas, till en skål

för framtiden och visa Bosse, Kalle, Anders & Dom att vi tål

här i denna KennethMiddagslokal, just här och just nu,

höja en skål, inte bara för Kenneth utan även hans Fru!