Svenska KennethKlubbens årsmöte på KennethDagen den 22/3 årligen!

.

KennethDagen infaller den 22 mars från och med 2001.

.

Årsmötet hålls alltid på KennethDagen och följer vissa fastställda rutiner. Årsmötets dagordning hittar du i stadgarna. Den mest högtidliga punkten på dagordningen är tillkännagivandet av “Årets Kenneth“. Denna punkt avhandlas alltid kl 14.00 och uppmärksamheten från media är stor.

.

På den här sidan lägger vi bl.a. ut länkar till protokoll och rapporter från våra årsmöten. Här finns rapporten från mötet 29/4 1997 och protokollen från de flesta av klubbens årsmöten.

.