Information om GDPR

Information om GDPR

. .

Svenska KennethKlubben följer GDPR:s riktlinjer fullt ut.

Vi registrerar enbart för verksamheten nödvändiga uppgifter som

betalningsdatum för medlemsavgifter, person- och kontaktuppgifter

och aldrig personnumrets fyra sista siffror.

Medlemsregistret hålls strikt internt och lämnas inte i någon form ut

till 3:e part.

Är du osäker på vilka uppgifter som finns om dig så kontaktar du oss

kenneth@kenneth.se

. .