#1:s Festtal till Kenneth

.

Talet inleder varje årsmöte på KennethDagen

.

.

Vi flagga vi så gult och blått

i synnerhet i dag

På stänger utav skilda mått

på ställningar och stag

Visst klappa våra hjärtan mer

i dag än andra dar

Vi fäller högtidståren ner

på gördlad festcigaar.

.

Kom ställ dig på en upphöjd pryl

och se med tårad blick

Du ser en skylt utav vinyl

med Kenneth i dess mitt

Den skylten Kenneths egen är

det namn du bär helt fritt

En ledstång för oss alla kär

på livets långa ritt

.

Det fanns en tid – den finns ej mer

då denna stång ej fanns

Vi gick oss då i mörker ner

förutan namn och glans

Nu däremot å ryktets hjul

vi ständigt framåt drivs

Och klubbens runa stark och kul

av pressens pennor skrivs

.

Vem täljer väl och räknar ut

de tusen segrars rad

Som klubben vunnit utan krut

och svärd och kanonad

Vem täljer väl och räknar opp

de pärlband härs och tvärs

Som lindas kring vår samhällskropp

när Kenneth dricker bärs.

.

Vi flagga vi så nyss jag kvad

i synnerhet i dag

Det var en rent retorisk rad

rätt vanlig i sitt slag

Vi veta alla skälet klart

22 år nu hava flytt

Sen KennethKlubben satte fart

och kom som något nytt.

.

Så svaja du vår svenska lärft

varhelst det står en stång

Och sjung i etern fritt och djärvt

vår egen namnsdagssång

Ja veckla ut i stora drag

vad orden ej förmå

Si nu är KennethKlubbens dag

för stora och för små!

.

.