.

Det lackar…

.

…inte som det brukar göra…

.

.

Ur led är tiden och med den även årstiderna och väderleken.

Vem kunde ana att när Stockholm upphörde med sin Vattenfestival så skulle större delen av landet få en ständigt pågående dito?

Normalt skall det vid den här tiden gnistras och knarras, skottas, motorvärmas och sväras, men inte ens detta nöje kan vädrets makter förunna oss. Det är precis som med amerikanska presidentval:

Högsta Domstolen har inte bestämt sig huruvida det skall vara vinter eller förlängd sommar och funderar just nu på om man inte skall återremittera vädret till den s.k. våren som ju ändå står för dörren inom några månader. Å då märks det ju ändå ingen större skillnad, om man säger som så. Att hösten frivilligt skulle erkänna sig besegrad torde vara ett högst utopiskt alternativ. Snart blir det väl folkomröstning om vad det skall vara för årstid. Helt klart är att det säkert är en Bosse som fått jobbet som “allsmäktig vädergud i de sälla jaktmarkerna”, för gott om tidens ordning är det ont om!

.

Även om en riktig Kenneth påtager sig vadarstövlar, regnrock och matchande sydväst så blåser det småspik från nordost, regnar vertikalt från nordväst och rinner rännilar i strida strömmar från alla andra väderstreck.

Här i mellansverige (det som meteorologerna på SMHI kallar södra Norrland) har vi berikats med ytterligare en älv, den s.k. “Midälven”, vilken ej skall förväxla med Nidälven som kräver dragspel. Detta nya naturfenomen upptar större dela av landområdet mellan Dalälven i söder och Kalix- och Torne älvar i norr.

Från kvinnokliniker runt om i landet rapporteras ett ökat antal fall av nyfödda barn med simhud mellan tårna…

Ibland går evolutionen osedvanligt snabbt fram.

.

Ehuru, icke emedan, för ty, så står Julen på lut. Förhoppningsvis gör inte granen detsamma.

För nog är det väl märkliga högteknologiska tider vi lever i när vi kan åka ut i rymden och tillbaka gång på gång som om det vore Uppsalapendeln men inte klarar av att konstruera en julgransfot som justerar granen i rätt läge, dvs så som Kenneth tycker att den skall stå??

En Kenneth fixar dock ävensom dylika problem, liksom att applicera kulor både på och i grenen på granen. Lika enkelt framkallar han tindrande barnaögon i såväl egnas som egnas egnas små äppelkindade ansikten. Att ibland vissa likheter med grishuvudet på julbordet uppstår beror på att det inte är egna eller egnas egna utan andras eller andras egnas egna.

Om mor i huset dessutom får en puss på kinden och en vänlig klapp på den mjukt avrundade ryggslutsdelen innan allt för mycket glögg och julesnaps runnit innanför tomtevästen kan julaftonskvällen avslutas ståndsmässigt (!) precis som en riktig Kenneth alltid vill… Detta gäller i och för sig alla kvällar i veckan, året om, men håll med om att det är något speciellt med grandoft. För att inte tala om mors julbak som alltid doftar extra gott!

.

Tag dock lärdom av profeten som skaldade att “för mycket av det goda kan av naturen medföra för lite av det mesta som krävs för att släktets fortlevnad skall säkras för evinnerliga tider”.

.

Därefter följer så Millennieskiftet. Det riktiga skiftet alltså, Kenneths skifte, det år som faktiskt existerar som år 1 på Kenneths Millennium.

I detta sammanhang utfärdas en kraftfull och allvarlig varning för falska fickalmanckor!

Här blir man dock lite osäker på om man skall tycka att det är bra, ganska bra, dåligt eller mycket dåligt. Välj det alternativ som passar just dig!

Det har nämligen visat sig att vissa tryckerier som tillverkar fickalmanackor, alltså de med halva året på ena sidan och andra halvan fullt logiskt på den andra sidan, ej gjort noteringen om att Kenneth bytt datum i namnsdagslängden. Dessa almanackor tillfredsställer alla Kenneth så till vida att Kenneth fortfarande står kvar på den 29 april men försvårar definitivt firandet av Kenneth den 22 mars.

Hurusom skola vi kunna med fördrag stillatigande åse hur berusade “Viking” och “Vilgot” drälla omkring lite var stans i naturen och låta sig utgöra levande hinder för Kenneth från att i ensamt majestät ges tillträde till den position och uppskattning som han förtjänar?

Den enda viking som skall firas den 22 mars vill gott vara Kenneth!

Var Kenneth med sinne för det rättvisa i samhället påtala dylika fel hos lokala tryckerier och almanacksförläggare!

Förslaget om rättelse genom massutskick till alla svenska medborgare av små klisterlappar med korrekt angivelse att applicera på dylika missfoster till almanackor skall inom kort behandlas av Almanacksförlaget. Detta efter en kraftig propå från Svenska KennethKlubben.

Någon djävla ordning får det väl ändå vara i en almanacka!

.

Nåväl, nu skall julefrid påbjudas både i slott och koja eller var helst en Kenneth råka ha sitt viste!

.

.

#13

.

.