Det lackar…

.

…igen! Den här gången dock mot årets höjdpunkt, åtminstone för alla Kenneth, den stora dagen, denna dag som i år förgylls av vårvindars ljumma smekande, hustruns likaledes ömma dito och sensuellt viskande röst; “Grattis Kenneth“. Denna dag då ljuset återinträder i allmogens vardag, denna dag då vi samlas för att låta oss firas så som vi förtjänar, denna dag då leveropen skalla så att en och annan Bosse förskräckt smyger sig undan, avundsjukt dreglande efter KennethBakelser, KennethDrinkar, KennethMiddagar och KennethFyrverkier och i sitt inre sorgsamt konstaterande att någon Årets Kenneth blir aldrig en Bosse. Den stora dagen, KennethDagen 22 mars, rusar emot oss som ett skenande X2000 genom landskapet.

.

Alla förberedelser är sedan länge påbörjade och för vissa av oss har nomineringsjobbet runt Årets Kenneth blivit i sig en årligt återkommande höjdpunkt, både svettig och stimulerande på en gång och även lite rofyllt när kandidaternas mångfald har kunnat överblickas. Har du inte anmält din kandidat är det mycket hög tid! Du gör det på annan plats på hemsidan.

Tänk vad många duktiga Kenneth det finns runt om i landet. Tänk att Kenneth alltid håller sig framme med avgörande insatser i livets olika skeden, i glädje som sorg, när helst en hjälpande hand krävs eller en kreativ lösning måste tas fram. Sträck på dig Kenneth, det är du värd!

Du får dock ge dig till tåls med vem som blir Årets Kenneth till det högtidliga ögonblicket i anslutning till Årsmötet på KennethDagen här i Sundsvall.

.

När detta skrivs har vi passerat månadsskiftet januari/februari och inom kort kommer du som är medlem att få en inbjudan att vara med och fira KennethDagen i Sundsvall. Har du inte möjlighet att komma till oss så kommer naturligtvis flera av de lokala klubbarna att ordna ett eget firande på sina respektive orter.

Kenneth måste ju firas var helst han befinner sig i geografi och tillvaro!

.

Inför KennethDagen den 22 mars vill jag uppmana alla Kenneth att själva och genom anhöriga, vänner och bekanta, via radio och andra kanaler gratulera Kenneth. Jag trycker här på startknappen för “Operation Gratta Kenneth“, en massmedial grattisbomb som skall brisera så att det både syns och hörs den 22 mars! I radio gör du det enklast genom att önska att man spelar KennethSången för just dig, din Kenneth och alla andra Kenneth. Säkert har du ett “grattis-program” på din regionala eller lokala radio- och TV-station. Den kreative Kenneth (alla) hittar naturligtvis lämplig arsenal för att genomföra detta, t.ex. brev, vykort, e-post, telefon, videos o.s.v. Vi ser med förtröstan fram emot den 22 mars.

I samband med inbjudan till KennethDagen kommer även inbetalningskort för medlemsavgiften 2001 att distribueras. När du betalt denna, vilket du naturligtvis gör omgående, så får du årets medlemspresent dig tillsänt. Vad det är håller vi hemligt ett tag till men vi kan garantera att den inte går spårlöst förbi utan kommer att användas flitigt av alla Kenneth. Kanske t.o.m. av en och annan Bosse…

,

Du som ännu inte blivit medlem skyndar dig naturligtvis till annan plats på hemsidan och skickar in Din anmälan. I god tid före den 22 mars så även du kan ta del av KennethGemenskapens firande på olika håll!

.

Jag törs garantera att vi synes och höres framöver!

,

Svenska KennethKlubben

.

#1

,

.