Årets Kenneth 2018


På årsmötet den 22 mars 2019 utsågs

 

Kenneth Smedh

 

till Årets Kennet2018 och tilldelades stol #88

 

.

Med motiveringen: 

 

För lyckad utveckling  av cancervården med  patienten i fokus” 

.

utsågs 

.

Kenneth Smedh, Västeråstill ”Årets Kenneth 2018” 

.

Kenneth Smedh har i sin profession som kirurg och överläkare på Västmanlands sjukhus

byggt upp en av landets förnämsta tarmcancervårdenheter. 

I kvalitetsregistret för tarmcancer, där jämförelser görs med andra sjukhus, har Västerås 

oftast legat ensamt i topp de senaste 15 åren.

Han har med hjärtat hos patienterna, aldrig tvekat att säga sin mening om vårdens tillstånd 

och möjliga förbättringar.

Engagemang, envishet och ett målinriktat arbete, typiskt en Kenneth, gör honom till en 

värdig mottagare av utmärkelsen Årets Kenneth 2018! 

Kenneth Smedh har tidigare erhållit den s.k. ”Guldskalpellen” och även fått ta emot 

”Tarmcancerpriset 2018” av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.

.

Läs mer om Årets Kenneth 2017 här.

.