Årets Kenneth 2000

.

På KennethDagen den 22 mars 2001 utsågs

.

Kenneth Axelsson

.

till “Årets Kenneth 2000″ och tilldelades stol #53

.

.

AXELSSON

.

Motivering

.

.“För att ha förverkligat en dröm och rott ett kraftprov i hamn”

.

Utnämningsbrevet i den långa versionen

.

.

.