Årets Kenneth 1998

.

På KennethDagen den 29 april 1999 utsågs

.

Kenneth Lewis

.

till “Årets Kenneth 1998″ och tilldelades stol #51

.

.

lewis98

.

Motivering

.

“För att med framgång ha bekämpat  konfiskativa metoder hos överheten.”

.

Nomineringsarbetet och förberedandet har detta år ställt stora krav på diskretion och avancerat hemlighetsmakeri. Trots detta har AU lyckats med ett utmärkt val. Vi korkar upp champagnen och saluterar Kenneth #51 Lewis med en välförtjänt skål.

“Årets Kenneth 1998″, Kenneth #51 Lewis, kan också beskrivas på följande sätt:

Kenneth gick i motsats till hela advokatsamfundet in i striden mot regering och departement i frågan om de pensionerades rätt till tryggad ålderdom. Över 250 000 tidigare statsanställda pensionärer som, efter den av politikerna omtalade skattereformen 1990, gick miste om delar av sin avtalsenliga ersättning fick genom Kenneth det mentala stöd, nödvändiga kompetens och det som mest särpräglar en riktig Kenneth “ett sjutusan till jävlaranamma” den hjälp som krävdes för att få rätt mot “överheten”.

.

Utnämningsbrevet i den långa versionen

.

,

.