Årets Kenneth 1997

.

På KennethDagen den 29 april 1998 utsågs

.

Kenneth Svensson

.

vid Riksantikvarieämbetet till “Årets Kenneth 1997″ och tilldelades stol #50

.

Motivering 

.
“För att ha grävt djupt i den svenska myllan”

.

“Att söka efter rötter kräver visioner om stjärnorna!” Så kan det uttryckas, det letande och grävande som i generationer letts av tecken och målinriktning, tolkade av- och som ställer krav på, ledarskapet och kompetensen hos en urtidsforskare. Utgrävningarna av Birka leddes av en man med dessa stora kvaliteter och visioner. Idag kan svenska folket få dela denna stora kunskap om våra forntida ledare och deras sätt att leva genom att besöka Birka och dess museum.
Detta har kanske gjorts möjligt tack vare kopplingen mellan Kenneth MacAlpins framsynthet och överförande av demokrati och kompetens till folket i Skottland, till Birka och till dagens moderna ledare som Kenneth Svensson.
Språket behövs för kommunikation. Det är naturligt att hitta kopplingen mellan Birka och det Skottska Höglandet, som ofta var mål för de Skandinaviska vikingarnas härjningar i västerled.
Är det möjligt att Skottarna under ledning av Kenneth MacAlpin tillförde kunskaper till Birka som vi sedan i generationer förädlat och idag visar genom att vara en av Europas mest organiserade människogrupper?

.

Ja, det finns intressanta frågeställningar som vetenskapen kanske kan eller snarare borde finna svaren på.

Kopplingen mellan dagens Kennethar och Irland – Skottland – bygd och ledarskap är dock påtaglig!

.