Olympiabrevet

Olympiabrevet

Till Ledamöterna av Sveriges Olympiska Kommitté

.

Sundsvall efter OS 2002

.

Så här i efterdyningarna av de för svenska folket i det närmaste totalt misslyckade olympiska spelen i Salt Lake City kan man anta att det mesta skall utvärderas och förklaras, försvaras och jämföras, överskylas och glömmas.

Svenska KennethKlubben har i likhet med många andra kunnat konstatera ett slående faktum som har haft stor betydelse för det totala resultatet och som fortsättningsvis bör ligga till grund i SOK:s arbete för att skapa framtida segrar och nöjda medborgare i konungariket Sverige:

Den i det närmaste totala avsaknaden av en Kenneth i de aktivas trupp, i ledarstaber och bland övriga funktionärer!

.

En Kenneth

.

 • är född till vinnare, till ledare och till kraftkarl(kvinna), oavsett höjd över havet
 • tar alltid ledningen i alla sammanhang och är sällan mållös
 • är klassiskt gångbar med en fri stil
 • är van att jaga med framgång
 • står stadigt upp och duckar sällan för förlupna puckar
 • kan fungera som torped oavsett om isen är stor eller liten
 • har åkt kälke sedan barnsben
 • är kung i varje isbana
 • kan ”sätta” t.o.m. en sten på plats
 • sopar alltid rent framför egen dörr
 • är pricksäker när så behövs, både liggande och stående
 • kan göra mer än två saker samtidigt
 • har uppfunnit den s.k. ”K-stilen” för maximalt utbyte i alla backar
 • är van att åka slalom genom livets besvärliga portar
 • är härdad i danspiruetter, hopp och steg, oavsett underlag
 • tar det mesta iskallt
 • byter ofta kalsonger men sällan nationalitet
 • hatar tyskar i Spanien, inte bara på semesterresan
 • klarar sig galant när han sätts på det hala
 • behöver ej dopas
 • är van att vara nummer ett!

SOK bör således vid framtida uttagningar i 1:a hand tillse att det alltid finns minst en Kenneth representerad i varje gren, minst en Kenneth bland ansvariga ledare och funktionärer alternativt att tillse att SOK uttagningskommitté består av enbart Kenneth.

Med sådan ordning undvikes utgång genom bakdörrar, funderingar runt byte av nationalitet, oändliga timmar av nattligt författande av osannolika förklaringar till varför det går/gått/gick så dåligt.

Med sådan ordning kan den svenska fanan hållas högt och fritt få vaja högst vid prisceremonier och utdelning av de ädlaste medaljerna.

Med sådan ordning får även svenska folket ordning på nationalkänslan och kan upphöra med dagdrömmar om situationen före unionsupplösningen.

Med sådan ordning blir Sverige åter att räkna med på de idrottsliga arenorna varhelst i världen vi befinna oss.

.

Svenska KennethKlubben yrkar

.

att       SOK beslutar i enlighet med ovan redogörelse och snarast tillser att Kenneth
fortsättningsvis kommer att bli uttagen att representera Sverige vid Olympiska Spel.

.

Vi hemställer vördsamt vidare att vi kunna erhålla svar på denna skrivelse i sådan tid att en total redovisning av detta ärende kunna komma att genomföras i sedvanlig ordning och i enlighet med stadgarna för Svenska KennethKlubben å den årliga högtidsdagen och tillika årsmötet den 22 mars 2002 å Grand Hotell i Sundsvall.

.

För ytterligare information om Svenska KennethKlubben hänvisar vi till vår hemsida www.kenneth.se.

För ytterligare information i detta ärende hänvisas till undertecknad Kenneth vilken också tacksamt emottager svarsskrivelse enligt ovan.

.

Sundsvall den 10 mars 2002

.
Med ödmjuka och högaktningsfulla KennethHälsningar
Svenska KennethKlubben

.

Kenneth #13 /e.u.
Ledamot av Svenska KennethKlubbens AU
och tillika ständig sekreterare, typ…

.

.