Årets Kenneth 2012 

.

På 20-årsjubilerande Svenska KennethKlubbens årsmöte den 22-23 mars 2013 utsågs

.

Kenneth Eliasson

.

till Årets Kenneth 2012

.

 

 

13KennethArets2012

Med motiveringen:

”För visat ansvar o engagemang i FN:s kamp  mot fattigdomen i världen”
utsågs

Kenneth Eliasson till ”Årets Kenneth 2012

.
(Jan) Kenneth Eliasson, vice generalsekreterare i FN,
har med ansvar för de s. k. ”Milleniemålen”, som bl.a. syftar till att minska fattigdomen i världen, visat prov på stort ledarskap och har med sina erkänt skickliga diplomatiska färdigheter fått världens ledare att lyssna.
Ett internationellt arbete av högsta dignitet och prioritet, oändligt till sin omfattning och som definitivt kräver sin man!
Vad är mer lämpligt än att en Kenneth fått detta ansvar?

.
Kenneth Eliasson tilldelas stol #82.

.

Läs om Årets Kenneth 2012 här

.

.